Educație muzicală

Studierea unui instrument muzical nu se poate realiza pe deplin fără o cunoaștere muzicală teoretică, întrucât noțiunile de teoria muzicii au un rol important în înțelegerea materialului sonor al melodiei interpretate.

Prin lecțiile teoretice de muzică vom oferi tuturor cursanților dobândirea noțiunilor de teoria muzicii, armonie, compoziție și istoria muzicii. Dincolo de pregătirea practică, vom oferi cursanților posibilitatea formării unei culturi muzicale superioare, pentru a utiliza abilitățile muzicale într-un mod constructiv și creativ.

Lecțiile de educație muzicală se vor organiza în grup, separat pentru copii și adulți pe nivele: începători, intermediari, avansați.

În cadrul acestor lecții vor fi predate elemente teoretice referitoare la ritm, melodie, armonie, frazare, agogică, solfegii, dicteu, tonalități, forme muzicale, reproducere de sunete, intervale, acorduri, precum și noțiuni despre compozitori, contextul în care aceștia și-au desfășurat activitatea, exemplificări muzicale și audiții comparative. De asemenea se vor studia elementele artistice specifice stilurilor de creație din anumite perioade, epoci, națiuni și școli. În aceste capitole se va discuta despre viața reprezentanților de seamă, privită prin prisma aspectelor istorico-sociale specifice perioadei în care și-au desfășurat activitatea compozitorii vremii. Tot în cadrul acestor cursuri vor fi prezentate instrumentele muzicale, evoluția acestora din momentul apariției și răspândirii lor în lume până în ultima lor etapa de dezvoltare, adică forma finală în care ne sunt prezentate azi.

Durata unui curs colectiv (4/5 persoane) este de 50 minute.

ÎNSCRIERE

Oferim educația muzicală adecvată pentru copii și pentru adulți